Yeni Nesil Teknolojiler ile Tanışın!

Yeni Nesil Teknolojiler ile Tanışın!

Dijitalin ayrılmaz bir parçamız olması ve teknolojiden asla kopamıyor olmamız, yeni nesil teknolojiler önüne geçilemez bir hızla hayatımıza dahil olmasını sağlıyor. Öyle ki 1936 yılında ilk bilgisayar, 1948 yılında ilk program ve 1964 yılında ilk süper bilgisayar hayatımıza dahil oldu. Durmak bilmeyen gelişmeler 1979 yılında mikro bilgisayarın hayatımıza girmesini sağladı. 1987 yılında ilk laptop artık hayatımızın bir parçasıydı. 2010 yılında ilk IPAD, 2017 yılında Smart Watch yeni nesil teknoloji olarak hayatlarımızın içinde kendilerini bir yer bulmuştu bile. İtiraf etmek gerekirse teknolojinin hayatımıza getirdiği tüm yenilikleri öyle ya da böyle seviyoruz. Daha az efor ile daha fazla üretim ve verim elde edebilmek hem bireyler hem işletmeler hem de kurumlar için oldukça avantaj sağlıyor. Yeni Nesil Teknolojiler ve Uygulamaları

Yeni Nesil Teknolojiler ve Uygulamaları

Gittikçe akıllanan nesneler, yeni nesil teknolojiler ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı evler, binalar, şehirler ülkeler inşa ediliyor. Yani esasında daha akıllı bir dünya inşa ediyoruz. Sınır tanımayan teknoloji her saniye bir işletmenin bireyin ve bir hayatın içerisinde varlığını daha da güçlü hale getiriyor. Detaylı olarak yeni nesil teknolojiler ve uygulama alanlarını inceleyelim.

Akıllı Robotlar

Akıllı Robotlar Yıllardır üzerine birçok distopya kurulan robot teknolojisi, aslında endüstriyel sektöründe özellikle fiziki güç gerektiren zor işlerde kullanıldığında verimin yüzde 100’ün üzerinde artmasını sağlıyor. Otomotiv sektöründe aktif olarak kullanılan akıllı robotlar, üretimi ve zamanlamayı neredeyse mükemmel hale getirdiler. Yapay zekanın robot teknolojisine entegre edilmesiyle birlikte düşünebilen, etkileşim halinde olabilen yeni insan robotlar karşımıza çıktı. İnsan özellikleri ile donatılmış ve yapay zekayla bu robotlardaki temel amaç bir sorunun çözümünü daha kolay bir şekilde bulabilmeleridir. Dünyayı ele geçirip geçirmeyecekleri konusunda ise hala net bir kanıya varılabilmiş değil. Fakat sistemde doğru yere konumlandırıldıkları zaman akıllı robotlardan elde edilecek verimin dünyayı başka bir dünya haline getirmek için azımsanamayacak derecede önemli veriler sunmaktadır.

Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış Gerçeklik Artırılmış gerçeklik; gerçek zamanlıdır, interaktif öğrenmeyi ve gerçek dünyada bilginin keşfedilmesini sağlamak için potansiyel gücü çok yüksek bir teknolojidir. 1960’lı yıllarda sanal görüntüler elde etme çalışmalarıyla başlayan artırılmış gerçeklik teknolojisi, başladığı dönemde sınırlı işlem kapasitesine sahipti. Yenilemeler ve güncellemelerle 1990 yılında bugünkü anlamında kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojisi de oldukça geliştirilmişti. Gerçek dünyada fiziksel ortam üzerinde bulunan bilgisayar ile üretilen; ses, video, grafik ve 3D modelleri gerçek zamanlı olarak hissedip yaşamamızı sağlayan artırılmış gerçeklik teknolojisi birçok sektör için çığır açtı. Burada önemli olan şey artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramlarını birbirine karıştırmamak. Artırılmış gerçeklik de gerçek nesneler bilgisayar ortamına aktarılır ve burada sunulur fakat, sanal gerçeklikte nesneler sanal olarak bilgisayar ortamında hazırlanır ve yine sanal ortamda sunulur. Artırılmış gerçeklik gerçek yaşamla, sanal yaşam arasında bir bağ kurmaktadır.   Günümüzde; endüstri, giyim imalatı, tasarım, otomotiv, eğitim, eğlence, tıp gibi alanlarda kullanılabilmektedir. Hatta, artırılmış gerçeklik kontakt lensler sayesinde gözümüzle algıladığımız görüntülerin üzerine istenilen verileri eklenmesini dahi sağlayabilmektedir.

Baskı Teknolojileri 3D/ 5D

Baskı Teknolojileri 3D/ 5D Baskı teknolojileri matbaanın icadından sonra ucuz ve ulaşılabilir teknolojiler oldular. Bilgisayarın bulunduğu neredeyse her eve girebilen yazıcılar belgelerin kolaylıkla alınabilmesini sağladı. Elbette sadece yazı, resim, çizim üzerinde kalmayan teknoloji 3 boyutlu, 4 boyutlu ve 5 boyutlu olarak geliştirildi. 3 boyutlu, 4 boyutlu ve 5 boyutlu yazıcılar sayesinde; ayakkabı, elektronik parça, oyuncak ve hatta yapay organ bile üretebilmek mümkün hale geldi. Baskı teknolojileri bugün esnek üretim hızını arttırmış durumda.

Blok Zincir

Blok Zincir Veri transferini sağlayan mevcut internet ortamına daha fazlasını katmak için durmayan teknoloji, varlıkların transferine olanak sağlayan blok zincir teknolojisini de yarattı. Merkezi olmayan bir şifreleme yöntemi ile kayıt defteri olarak tanımlanan blok zincir paranın ve varlığın çok daha hızlı bir şekilde transfer edilebilmesini sağlıyor. Yeni nesli teknolojiler arasında gördüğü taleple blok zincir kendi zirvesini görüyor diyebiliriz. Yanı sıra dijital bilgi ve belgelerin paylaşılabilmesini ve böylece dijital para birimlerinin ortaya çıkmasını sağlayan blok zincir uygulaması aslında bildiğimiz muhasebe kasa defteri yerine kullanılmaktadır. Bu teknolojiden beklentimiz bankacılık sistemini ve onay sistemlerini tamamen değiştirebilecek kapasitede olmasından dolayı yüksektir. Yeni nesil teknolojiler içinde blok zincir bugün sahip olduğumuz bütün alışkanlıkları ve iş yapış biçimlerimizi değiştirebilecek kadar etkileyici bir teknolojiye sahiptir.

Bulut Teknolojileri

Bulut Teknolojileri Her geçen gün hızla artan verinin depolanabilir olması ve ulaşılabilir olması artış hızına bakıldığı zaman oldukça zor bir hale gelmiştir. İşte bulut teknolojileri burada veriyi; hızlı, esnek, güvenli bir yapıda saklayabiliyor ve bunu hantal sistemler yerine kolaylıkla yapabiliyor.

Büyük Veri

Büyük Veri Ham bilgi olarak tanımlayabileceğimiz veri henüz işlenmemiş, ilişkilendirilmemiş ve gruplandırılmamış bilgiden oluşur. Her nesnenin ağa dahil olmasıyla birlikte ve geçirdiği işlemler dahilinde verinin boyutu devasa olabilmektedir. Bu devasa ve karmaşık veri topluluğunu analiz etmek ve parçalara ayırmak mevcut sistemlerin kapasitesinin üzerine çıkmaktadır. Bu durum karşısında ise geliştirilen büyük veri çözümleri şunlardır:
 • hadoop,
 • SQL
 • NoSQL
 • Compute Engine gibi platformlar
 • BigQery veri işleme,
 • Hive
 • HadoopDB
 • Weka
 • SAS
 • SPSS
 • R
 • PHYTON
 • RAPİDMİNER
 • Talend
 • KNIME
 • Google Chart,
 • Tableau Software
 • Radian6
 • Clarabridge
Gibi araçlarla çözümler sağlanmaktadır. Her yeni gün bu teknolojiye yenilerinin eklendiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Siber Güvenlik

Siber Güvenlik Dijital dönüşümlerin getirmiş olduğu en büyük zorluk güvenli bir ortamın devamlı olarak var olmasını sağlayabilmek. Bu noktada yeni nesil saldırı yöntemleri işleri oldukça zorlaştırıyor. Verinin tamlığı, bütünlüğü ve yanı sıra doğruluğu verinin güvenlik önlemleri arasında yer alır. Güvenlik bütünsel açıdan planlanmadığında büyük bir sorunsalla karşı karşıya kalınabilir. Siber güvenlik bu bütünsel yaklaşımın gerçekleştirirken veriye zarar verilmesinin önüne geçen bir teknolojidir. Verinin güvenliğini sağlamak için birden fazla güvenlik uygulamasının varlığından bahsedebiliriz. Bunlardan sadece birkaçı;
 • Anti virüs uygulamaları,
 • DDOS
 • Saldır ve tespit önleme IDS / IPS
 • Saldırı izleme
 • Güvenlik operasyon izleme merkezi çözümleri (SOC)
 • Güvenlik duvarı gibi uygulamalardır.
Dijital dönüşümün başarısında ve yeni nesil teknolojiler arasında siber güvenlik kritik bir yer tutmaktadır.

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nesnelerin sanal bir kimlik kazanması yoluyla, çevrelerindeki fiziksel ve sosyal bağlantılarla iletişim kurmalarının sonucu IoT ile gerçekleşir. Diğer bir söylemle nesnelerin hem birbirleriyle hem de büyük ağ ile iletişim halinde olmalarından söz ediyoruz diyebiliriz. Ulaşım, tedarik zinciri, üretim alanlarında kullanılan bu yeni nesil teknoloji verim arttırma odaklıdır. Her geçen gün uygulama alanını genişletmektedir.

Sanal Gerçeklik

Sanal Gerçeklik Dijital ikiz olarak da adlandırabileceğimiz sanal gerçeklik bir nesnenin tepkilerini de içerine sanal bir kopyasını oluşturmaktır. Ürün henüz üretilmeden önce analiz simülasyon ve test gibi unsurların dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlar. Bu yeni nesil teknolojiler bize henüz yapılmamış bir binayı gezmek, henüz üretilmemiş bir ürünü denemek ameliyat simülasyonları oluşturmak gibi kolaylıklar sağlar.

Yapay Zekâ

Yapay Zekâ Korkutucu gerçeklik olarak değerlendirdiğimiz yapay zekâ aslında yeni nesil teknolojilerin içinde geleceği kurgulama kabiliyeti en yüksek olandır. İnsan zekasına özgü olan düşünme, fikir yürütme, sorun çözme ve iletişim kurma gibi gerçekleştirebilen bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkan yapay zekâ, insan benzeri olduğundan korkutucu algılanmaktadır. Hala geliştirilmeye devam edilen yapay zekâ teknolojisi, aktif olarak kullanılmaktadır. Yeni nesil teknolojiler irdelendiğinde yeni bir dünyanın kapılarını çoktan araladığımızı görebiliyoruz. Gücü doğru kullanmayı başarabilirsek gelecek gerçekten bambaşka bir gelecek olacak!
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *